lunes, 6 de mayo de 2013

FIRA MEDIAMBIENTAL IES MANACOR 2013


Els propers dies 7 i 8 de maig podreu visitar la Fira Mediambiental de l'IES Manacor. El tema d'aquest any és el de la BIOCONSTRUCCIÓ.

Què és la bioconstrucció?

La bioconstrucció consisteix en construir de tal manera que s'afavoreixi la biodiversitat i la seva supervivència garantint, així l'equilibri i sostenibilitat de les generacions futures.

En el disseny d'una casa biològica, s'han de tenir en compte els criteris següents:
 1. Planificació i gestió del sòl amb criteris d'ecologia i salut de l'hàbitat:
  1. Integració en l'entorn
  2. Adequada orientació i distribució d'espais
  3.  Anàlisi geobiològic, detecció de geopaties, prevenció, sanació
  4. Integració urbana i paisatjista
  5. Mobilitat
 2. Gestió responsable de l'energia
  1. Observació, anàlisi i aplicació de l'energia integrada en els procesos vitals
  2. Incorporació de sistemes i equips de producció neta incloent-hi, tant en la proposta com en la construcció, estratègies bioclimàtiques passives i actives.
  3. Gestió eficient cercant l'estalvi
  4. Il·luminació natural
 3. Gestió conscient i responsable dels materials
  1. Utilització de materials saludables, biocompatibles i higroscòpics.
  2. Utilització de materials de mínim impacte ambiental.
  3. Programa de gestió de residus.
  4. Optimització de recursos.
 4. Gestió responsable de l'aigua
  1. Optimització dels recursos hídrics.
  2. Programa de recollida d'aigua de pluja.
  3. Programa de gestió interior (recirculació d'aigua)
  4. Programa de depuració biològica.
 5. Gestió ecològica de l'aire
  1. El fluxe d'aire. Ventilació.
  2. Qualitat de l'aire: bioclimatisme.
  3. Qualitat biòtica de l'aire.

Els alumnes de 2n han construit una maqueta d'una casa ecològica. En dita maqueta hi han posat un aerogenerador (aprofitament de l'energia eòlica), una placa solar (aprofitament energia solar) i un hivernacle (que pot aportar una temperatura de comfort, a més a més, de produir aliments per a la casa).

A més a més, als diferents estands podreu trobar  des de materials biològics per a la construcció de vivendes fins a plaques solars.

L'horari per a la visita de la fira serà dimarts 7 de 10 - 15h i dimecres 8 de 11:05 a 13:50h.
Dimarts 7 a les 19h Xerrada sobre BIOCONSTRUCCIÓUs esperem!

No hay comentarios:

Publicar un comentario